Bommet stygt på vegvalget og kjørte seg fast i skiløypa

Det gikk helt galt for sjåføren i den store varebilen som tok helt feil vegvalg på Sjusjøen lørdag.