Stanser alt arbeid med nytt vannverk, risikerer byggestopp i fjellet

Uenighet om løsning for økt vannforsyning til Sjusjøen kan gi byggestopp i fjellet. Grunneierne Pihl as, Ringsaker Almenning og Brøttum Almenning må komme til enighet med kommunen om bygging av et nytt vannverk som er skissert til 180 millioner kroner om de ønsker unngå risiko for byggestopp i fjellet.