- Lunkelia bør vernes

Lunkelia: Olav Slotnæs har lovd å bruke firmaet sitt, ByggeBistand AS, i kampen for å bevare Lunkelia som friluftsområde. Nå gjør han alvor av det. Arkivfoto

Lunkelia: Olav Slotnæs har lovd å bruke firmaet sitt, ByggeBistand AS, i kampen for å bevare Lunkelia som friluftsområde. Nå gjør han alvor av det. Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Lunkefjell, med Lunkelia og Heståsmyra, bør bli landskapsvernområde. Videre regulering av Lunkelia bør utsettes inntil dette er avklart.

DEL

Under sommerens årsmøte i Sjusjøen Vel, lovet hytteeier Olav Slotnæs å stille sitt firma, Byggebistand AS, til disposisjon i kampen mot utbygging i Lunkelia. Nå tar han saken opp med de to fylkeskommunene Hedmark og Oppland, for å få de til å engasjere seg.

Fylkets ansvar

– Vi henvender oss til fylkeskommunene, som har et generelt ansvar for å fremme og ivareta allmennhetens friluftsinteresser, sier Slotnæs.

Men like viktig:

– Vi kontakter også fylkeskommunene ut fra det ansvar de har for å lede og være sekretariat for et regionalt planforum, som er etablert for å avklare regional uenighet og bedre samordning av motstridende interesser, framholder han.

Lillehammer kommune har varslet innsigelse mot reguleringsplanen. I

I tråd med vanlig saksbehandling, regner Slotnæs derfor med at reguleringssaken vil bli behandlet også på fylkeskommunalt nivå

– Vi vil tro at et felles møte i regionalt planforum i de to fylkene kan være aktuelt, mener han.

Landskapsvern

– Ut fra nasjonale retningslinker for friluftslivspolitikken er det åpenbart at Lunkelia burde vært et område der friluftslivet ble prioritert, uten noen hyttebygging, framholder han.

I henvendelsen til de to fylkeskommunene peker han på at det er gode argumenter for at Lunkefjell trenger et landskapsvernområde rundt seg, og ar bevaring av Heståsmyra og Lunkelia bør være en del av dette landskapsvernet. Derfor bør videre planlegging av Lunkelia utsettes til Ringsaker, Lillehammer og Øyer har utarbeidet en felles plan for tilgrensende områder i fjellet, heter det.

På kort sikt bør områdets status endres fra utbygging til LNF-område, foreslås det.

Artikkeltags