Fikser Skibladner for seks millioner kroner

Må ordnes: Arbeider for seks millioner kroner utføres på Skibladner denne vinteren.

Må ordnes: Arbeider for seks millioner kroner utføres på Skibladner denne vinteren. Foto:

Ekstra kontroll, maskinarbeider og skifte av store lagre for akslinger og skovler på Skibladner vil koste om lag seks millioner kroner.

DEL

I høst var Skibladner på slipp på Minnesund. Da ble det gjennomført arbeider knyttet til fem års klassing. Dette var arbeider som Sjøfartsdirektoratet hadde påpekt og arbeider som rederiet selv ønsket utført samt nødvendige arbeider som ble avdekket i forbindelse med slippsettingen.

– Skibladner gjennomgår kontroll fra Sjøfartsdirektoratet hvert år. Men blir kontrollert på flere punkter, gjennom en ekstra stor kontroll, mens skipet ligger på slipp hvert 5.år.På Minnesund ble det utført arbeider for omkring 2,1 mill. Etter vel 3 uker på slipp ble skipet lagt til Gjøvik brygge hvor man fortsatte med nødvendige maskinarbeider. Dette er også knyttet til 5-års klassing og er beregnet til en kostnad på omkring 1 mill. I forbindelse med disse store arbeidene dukket nye utfordringer opp. Det som nå må gjøres er justering og veivaksel og utskifting av store lagre for akslinger og skovler. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til 3 mill., melder Bjørn Blichfeldt som er Direksjonsformann i AS Oplandske Dampskibsselskap

Arbeidet utføres av MarineShaft fra Danmark, som er et skipsreparasjonsfirma med stor erfaring og godt omdømme samt Ringsaker Industriservice som gjennom flere år har gjort store og gode reparasjonsarbeider om bord i skipet. Spenningen er særlig knyttet til det å få løsnet akslingene fra skovlene. Dette ble sist gjort for 37 år siden. Selve akslingen som består av tre deler vil etter demontering bli sendt til Danmark for målinger og ev. korrigeringer.

– Økonomisk er dette er stor utfordring for rederiet. Riksantikvaren støttet 5-års klassingen med en million og har vært positive til å bidra ekstraordinært i forbindelse med veivakselreparasjon. Skibladners venner har gitt et ekstraordinært tilskudd på kr 700.000.- Kostnader utover dette må rederiet selv dekke, forklarer Blichfeldt.

Arbeidet startet 13. januar og demontering er beregnet å ta to til tre uker. Deretter vil kontroll og målinger bli gjort i Danmark før man skal remontere det hele.

Skibladner skal ha sin første tur med passasjerer 22. mai.

Artikkeltags