Har avlyst to Skibladnerturer til Lillehammer i år: – Brygga må heves

For høy vannstand i Mjøsa gjør at Skibladner må avlyse anløp til Lillehammer. I år har dette skjedd to ganger.