Kåte barkbiller i Baltikum bremser tømmerhogsten i Ringsaker

Det ikke er mulig å eksportere like mye tømmer som tidligere. Prisene faller. Entreprenørene får tildelt en kvote som begrenser hvor mye de kan hogge. Årsaken er mye barkbiller i EU.