Modøler og nærosinger får ikke søke seg til Gjøvik videregående skole. Bussturen er for lang

Av

Elever fra Moelv og Næroset får ikke søke seg inn på Gjøvik videregående skole som førstevalg slik først meldt. For nærskolen til elever som skal begynne på videregående bestemmes av gjeldende busstider mellom hjem og skole.