Åtte søkere til to rektorstillinger på Nes - se lista her

Ringsaker kommune har utlyst to rektorstillinger på Nes, både i barneskolen og ungdomsskolen. På barneskolen er det kun to personer som har søkt på stillingen.