Ber om at sykehjemmet i Moelv utsettes – håper det kan gi besparelser

Pensjonistpartiets Lene Kristine Eikeland ber Ringsaker kommune vente med anbudskonkurranse for nytt sykehjem i Moelv. Det for å ha mer tid til å kartlegge behov og planlegge sykehjemmet.