Vedtok nytt sjukehjem til 375 millioner i Parkvegen i Moelv

Flertallet av politikerne i kommunestyret holdt på rådmannens forslag om å bygge nytt sykehjem i Parkvegen med 60 plasser til en kostnadsramme på 375 millioner kroner.