Gå til sidens hovedinnhold

Ja til Mjøssykehuset!

Artikkelen er over 3 år gammel

Direktøren for Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard, har lagt fram sin innstiling overfor SI-styret: Det skal bygges et hovedsykehus for Innlandet, plassert ved Mjøsbrua, og navnet skal være Mjøssykehuset.

Dette bekjentgjorde hun på et informasjonsmøte i Brumunddal fredag formiddag.

Det betyr imidlertid ikke at de øvrige sykehusene i Mjøsregionen skal legges ned. I den videre planleggingen skal det utredes behov for et tilpasset døgntilbud ved ett eller to av de andre sykehsuene i Mjøsregionen, da fortrinnsvis Elverum og/eller Lillehammer. I tillegg vil det i følge den modellen man har valgt være tilbud om poliklinikkl og dagbehandling ved de eksisterende sykehusene, både Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum.

Unik mulighet

- Vi har ikke alle svar i dag. Men dette er en unik mulighet til å utvikle og tilpasse aktiviteten i eksisterende sykehus, parallellt med planleggingen av Mjøssykehuset, sier Andersgaard.

Det man ser for seg er at Mjøssykehuset, uansett hvilken side av Mjøsbrua det blir liggende på, blir knutepunktet i et nettverk hvor de andre fire sykehusene inngår, sammen med sterke lolkalmedisinske sentra, primærhelsetjenesten, og godt utviklede prehospitale tjenester.

I denne fasen planlegges Mjøssykehuset med 600 senger/enerom, 30-40 dagplasser, 40-50 poliklinikkrom, 10-15 døgnbrukte operasjnsstuer og fem til 15 operasjonsstuer dag.

I modelle ligger at somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling blir samlokalisert i Mjøssykehuset.

Hele mennesket

- Det handler om at vi skal kunne gi et fullverdig behandlingstilbud til hele mennesket, kronikere og de med sammensatte lidelser, understreker Andersgaard.

Med denne innstillingen fra administrasjonen, følger de opp resultatet av høringsrunden som ble gjennomført tidligere i år, hvor det store flertallet gikk inn for et hovedsykehus plassert ved Mjøsbrua.

På hvilken side av brua, om det blir Biri eller Moelv, sykehuset skal ligge, er det ikke tatt stilling til ennå.

Fredag om ei uke skal styret for SI ta stilling til administrasjonens innstilling, og det er ventet at de vil slutte opp om den. Så går saken til Helse Sør-Øst for videre behandling, før den til sist havner på helseministerens bord.

Les også: Vil ha sykehus ved Mjøsbrua

Les også: Disse fire mennene vil ikke ha sykehus ved Mjøsbrua