Helse Sør-Øst har ansvaret for videre utredning av Mjøssykehuset

HAR TATT OVER: Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som har hovedkontor i Hamar, har nå tatt over ansvaret for den videre utredningen av sykehusstrukturen i Innlandet. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

HAR TATT OVER: Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, som har hovedkontor i Hamar, har nå tatt over ansvaret for den videre utredningen av sykehusstrukturen i Innlandet. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er Helse Sør-Øst, ikke Sykehuset Innlandet, som har ansvaret for den videre utredningen av Mjøssykehuset.

DEL

Som kjent skal det nå jobbes mot en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, ved Mjøsbrua. I tillegg til at akuttsykehuset på Tynset skal bestå, skal det fortsatt være sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus (for planlagte behandlinger) med døgnfunksjoner.

I løpet av det neste året, det vil si innen første halvår 2020, skal det bestemmes hvilke funksjoner som skal flyttes til Mjøssykehuset, og hva som kan beholdes ved de resterende sykehusene. I denne prosessen vil det også bli bestemt hvilke av dagens sykehus som skal beholdes, om enn med andre funksjoner enn nå.

Denne prosessen er det ikke Sykehuset Innlandet, men Helse Sør-Øst som skal ta seg av.

– Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for den videre utredningen av Mjøssykehuset, og det skal utarbeides et mandat for det videre arbeidet med virksomhetsinnhold og tilhørende lokalisering. Resultatet av dette arbeidet skal presenteres for styret senest første halvår 2020. Mandatet er under arbeid, og organisering av arbeidet er ikke fastsatt, fastslår økonomidirektør Hanne Gaaserød i Helse Sør-Øst.

Trolig blir det satt ned en arbeidsgruppe, som skal komme med konkrete forslag til hva som skal lokaliseres hvor. Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard har overfor Østlendingen gitt uttrykk for at Sykehuset Innlandet har klare forventninger om å bli invitert inn i en sånn gruppe.

Artikkeltags