Fraværet i Sykehuset Innlandet: 1.200 månedsverk borte til enhver tid

Sykehuset Innlandet har et fravær blant de ansatte på mellom 15 og 20 prosent hver måned.