- Vi må ta kampen mot holdninger og hatefulle ytringer

Even Aleksander Hagen, Rune Støstad og Anita Ihle Steen.

Even Aleksander Hagen, Rune Støstad og Anita Ihle Steen.

Artikkelen er over 1 år gammel

- Skolen må bruke mer tid på ekstremisme.

DEL

Innlandet Arbeiderparti har sendt ut følgende pressemelding i lys av de grusomme hendelsene i New Zealand denne uka:

Innlandet Arbeiderparti vil at skolen må vie mer plass til ekstremisme.

– Norge har ikke tatt skikkelig tak i holdningene som lå bak angrepet 22. juli, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Han tar nå et initiativ for å få ekstremisme inn på timeplanen i den videregående skolen i Innlandet allerede fra neste høst.

Hagen var selv på Utøya 22. juli 2011.

– Vi har som samfunn ikke gjort nok for å forebygge ekstremisme. Både i Norge og flere andre land er høyreekstremisme et reelt problem. Skolen er en viktig arena for å bygge opp en samfunnsberedskap mot ekstremisme, sier Hagen.

Han får støtte av Anita Ihle Steen og Rune Støstad, henholdsvis leder og nestleder i Innlandet Arbeiderparti.

– Kampen mot ekstremisme dreier seg om å ta kampen mot holdninger som vokser fram, og også mot direkte ekstreme og hatefulle ytringer, sier Ihle Steen og Støstad.

– Særlig på internett og sosiale medier ser vi at ekstreme ytringer altfor ofte får stå uimotsagt. Vi frykter at fakta og fornuft taper når ekstreme holdninger og ytringer har tilnærmet fritt spillerom. Skolen kan være med og bygge en sterkere bevissthet rundt dette hos elevene, mener de.

De er skremt over terrorangrepet på moskeen Al Noor på New Zealand denne uka.

– Vår bevegelse har sterke historiske røtter i kampen mot ekstremisme, slår Hagen fast.

Han minner om at unge AUF’ere på 1930-tallet mistet livet i kampen mot fascismen i Francos Spania, og at mange ledende Arbeiderparti-tillitsvalgte ble fengslet, henrettet eller sendt i konsentrasjonsleire under andre verdenskrig.

– Angrepet 22. juli var et terrorangrep spesielt rettet mot Arbeiderpartiet og AUF. Vi er særdeles klar over viktigheten av å jobbe mot voldelige anti-demokratiske ideologier, minner Even Aleksander Hagen om.

Han mener skoleelever i Innlandet kan ha stort utbytte av å reise til Utøya og besøke læringssenteret der som en del av undervisningen.

– Gjennom årene har mange elever reist med hvite busser til Auschwitz. Mange av dagens elever vil antagelig like sterkt kunne identifisere seg med ekstremismen som traff Norge 22. juli, mener Hagen.

Innlandet Arbeiderparti vil fremme forslag i fylkestinget i Oppland og Hedmark om at skolene i regionen skal ta inn arbeid mot ekstremisme i undervisningen. – Vi oppfordrer skoler til å besøke læringssenteret på Utøya eller 22. juli-senteret i Oslo. Det er viktig å dele kunnskap om årsakene til ekstremisme og terror, slik at vi som samfunn forebygger nye hendelser, sier Even Aleksander Hagen.

Innlandet Arbeiderparti mener også at organisasjoner som aktivt fremmer diskriminering og forskjellsbehandling, må miste statsstøtten.

– I klartekst betyr dette blant annet Human Rights Service, sier Hagen.

Artikkeltags