Aksjonsgruppe ber om å få utsikt til Mjøsa

Margit Hulleberg og Christian Sandberg ved Nes bo- og aktivitetssenter har dannet en aksjonsgruppe i håp om å få et glimt av Mjøsa.