Omkjøring på E6 i Ringsaker i helgen

OMKJØRING: Det er omkjøring på E6 i helgen på grunn av riving av Trekvarten bru og montering av ny.

OMKJØRING: Det er omkjøring på E6 i helgen på grunn av riving av Trekvarten bru og montering av ny. Foto:

Denne helgen skal totalentreprenøren Veidekke rive eksisterende Trekvarten bru og montere ny trebru for lokalveien som går over E6 ved Botsenden mellom Brumunddal og Økelsrudkrysset i Ringsaker.

DEL

Riving av eksisterende bru og montering av den nye trebrua medfører omkjøring for alle trafikanter på E6-trekningen nord for Brumunddal.

– For at totalentreprenøren Veidekke skal få utført både riving av den gamle brua og montering av den nye, må E6 legges om via lokalvegen gjennom helgen. Ulempene for trafikantene reduseres ved at entreprenøren nå får gjennomført mye arbeid på få dager, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Åpner igjen mandag

E6-trafikken blir lagt om via Ringsakervegen (fylkesveg 84) mellom Neskrysset og Økelsrudkrysset nord for Brumunddal i perioden fra fredag 18. oktober klokka 21 til mandag 21. oktober klokka 06.

– Når bruarbeidene som skal utføres i helgen er gjennomført, reduseres ulempene for E6-trafikantene ved at E6-trafikken flyttes tilbake til E6 gjennom Økelsrudkrysset, sier Moshagen.

Gående og syklende, samt mopedister, skal bruke den nye brua over E6 i Økelsrudkrysset for å krysse E6 mens bruarbeidene pågår.

E6-strekningen Brumunddal – Moelv skal stå ferdig i desember 2020.

Artikkeltags