Rundkjøringa på E6 ved Moelv brukes fram til jul

Vegbyggerne varsler om ulemper for bilistene fram til jul når Fylkesveg 213 i Moelv er sperret av, og trafikken sørover og videre på Fv 213 føres ut i en stor rundkjøring på E6.