Middelaldrende topper ulykkesstatistikken

Dødsulykke på E6. (Foto: Svein Sjølie)

Dødsulykke på E6. (Foto: Svein Sjølie) Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mens de alvorlige ungdomsulykkene har stupt de siste ti årene, bremser menn og kvinner mellom 45 og 64 år utviklingen mot null drepte og hardt skadde i trafikken.

DEL

Det viser en gjennomgang Statens vegvesen, Region øst har gjort av ulykker med drepte og hardt skadde bilførere på vegene i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland fra 2001-2005 og 2011-2015. Tendensen er den samme på landsbasis.

117 drepte i 2015

Det har vært en kraftig nedgang i tallet på drepte i trafikken i Norge fra tidlig på 2000 tallet og fram til i dag. I 2001, da Stortinget vedtok Nullvisjonen om null drepte og null hardt skadde i trafikken, mistet 275 mennesker livet i trafikken i Norge. I 2015 var dette nede i 117 drepte.

Den største nedgangen har vært blant bilførere. Nå viser en nærmere gjennomgang av ulykkestallene for drepte og hardt skadde bilførere at utviklingen kunne vært enda bedre om aldersgruppen fra 45-64 hadde hatt samme ulykkesnedgang som de yngste og eldste sjåførene.

Uforsiktig kjørestil?

Ulykkesreduksjonen er størst blant de aller yngste sjåførene mellom 18 og 24 år. Der var reduksjonen på 62,1 prosent. I Hedmark ble 39 bilførere i aldersgruppen drept og hardt skadd i fem års perioden 2001-2005. Ti år senere ble 16 drept og hardt skadd fra 2011-2015.

Middelaldrende forsinker utviklingen mot null drepte og hardt skadde på vegene i Hedmark som i resten av fylkene på Østlandet. I løpet av ti år står ulykkestallene nesten på stedet hvil med 41 drepte og hardt skadde fra 2001-2005 og 40 drepte de siste fem årene

– Vi vet ikke hvorfor aldersgruppen med voksne bilførere henger etter i ulykkesutviklingen. En teori er at dagens middelaldrende sjåfører har dratt med seg en mer uforsiktig kjørestil fra de var yngre.  Dette må undersøkes nærmere, sier avdelingsdirektør Aud M. Riseng i Statens vegvesen, Vegavdeling Hedmark.

Bedre føreropplæring

Tryggere veger med blant annet midtdelere på de mest trafikkerte vegene, tryggere biler og bedre akuttmedisin er viktige forklaringer på den generelle ulykkesnedgangen.

– Ungdom kjører ofte eldre biler. I dag har mange eldre biler sikkerhetsutstyr som antiskrens.  Dagens unge kjører sikrere biler enn det ungdom gjorde for ti år siden, sier Riseng.

Hun mener at den positive utviklingen for den yngste aldersgruppen også henger sammen med bedre føreropplæring og et målrettet trafikksikkerhetsarbeid rettet mot ungdom fra flere aktører. I Hedmark er blant annet erfaringene gode med ordningen «Trygt hjem» i regi av Hedmark fylkes trafikksikkerhetsutvalg hvor ungdom kan kjøre drosje hjem fra fest for en 50-lapp.

– Forskning viser at ungdommen har blitt mer skikkelig og sikkerhetsorientert. Det gjør den også til tryggere sjåfører, sier Riseng.

En annen forklaring kan være at det har blitt mindre vanlig på ta førerkort i ung alder. Det har bidratt til at ungdom kjører mindre bil enn for ti år siden. Utbredelsen av sosiale medier kan også ha gjort at bilen som sosial arena har blitt mindre viktig på ti år.

Ulykkesrisiko

Sjåfører i alderen 45-64 har til tross for den konkrete ulykkesutviklingen fortsatt lavest risiko per kjørte kilometer.

– Sjansen for at det skal skje en alvorlig trafikkulykke med unge sjåfører i alderen 18-24 er fortsatt fire ganger høyere enn aldersgruppen 45-65 år, sier Riseng.

Artikkeltags