Vil obdusere alle trafikkdrepte

– Det å vite årsaken til en dødsulykke kan være viktig for de pårørende, og kunnskapen kan også hjelpe oss til å forebygge både ulykker og dødsfall i trafikken. Å forebygge trafikkulykker er viktig for folkehelsen, sier helseminister Bent Høie.

– Det å vite årsaken til en dødsulykke kan være viktig for de pårørende, og kunnskapen kan også hjelpe oss til å forebygge både ulykker og dødsfall i trafikken. Å forebygge trafikkulykker er viktig for folkehelsen, sier helseminister Bent Høie. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I arbeidet med å hindre flere trafikkulykker, er det viktig å forstå hvorfor ulykkene skjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

DEL

Det kommer fram i en pressemelding.

– Ulykkestallene på norske veier går heldigvis stadig nedover, men hvert menneskeliv som går tapt i trafikken er ett for mye. Det er i dag relativt få trafikkdrepte som blir obdusert, og antallet varierer mye rundt om i landet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe foreslår nå rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte. Det synes jeg er interessant, sier han.

Tirsdag ble en rapport med tiltak og lovforslag om at alle trafikkdrepte blir obdusert lagt fram.

Forebygge

– Det å vite årsaken til en dødsulykke kan være viktig for de pårørende, og kunnskapen kan også hjelpe oss til å forebygge både ulykker og dødsfall i trafikken. Å forebygge trafikkulykker er viktig for folkehelsen, sier helseminister Bent Høie.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet, med deltagere fra Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Vegdirektoratet, Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG), Statens Havarikommisjon for transport (SHT), Politiet, Riksadvokaten og Oslo Universitetssykehus.

I rapporten, som nå sendes på høring, utredes forslag om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte og adgang for Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe til å innhente helseopplysninger om den trafikkdrepte.

– Styrker trafikksikkerheten og rettsikkerheten

I dag er det relativt lav obduksjonsfrekvens av trafikkdrepte i Norge, rundt 58 prosent. Det er store forskjeller mellom politidistriktene på rekvirering av slik obduksjon.

Dette kan ha uheldige konsekvenser for trafikksikkerheten, rettssikkerheten, dødsårsaksstatistikken og for de pårørende. Derfor foreslår arbeidsgruppen i rapporten tiltak som styrker både trafikksikkerheten og det tverssektorielle samarbeidet innenfor området. Blant annet foreslår arbeidsgruppen rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte, da dødsfallet som hovedregel vil være voldt enten ved en straffbar handling, selvdrap eller ulykke. Dette kan bidra til å avdekke faktisk dødsårsak, og dermed gi bedre kunnskap om hendelsesforløp, årsaksfaktorer og skademekanismer ved trafikkulykker. Dette kan videre gi grunnlag for bedre målretting av fremtidige forebyggende trafikksikkerhetstiltak.

De mener også at Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) bør gis tilgang til helseopplysninger om den trafikkdrepte når det er nødvendig for å avklare hva som forårsaket ulykken.

Det kreves endringer i straffeprosessloven, obduksjonslova og vegtrafikkloven for å gjennomføre nevnte tiltak, i følge pressemeldingen.

Artikkeltags