Sarah (18) hadde egentlig tenkt å stemme blankt, men etter skoledebatten bestemte hun seg for å ta et standpunkt

De tre klassevennene Sarah Sandnes, Caroline Flaterudhagen og Ane R. Basmo ved Ringsaker videregående skole skal stemme for første gang. De mener det er viktig å bruke stemmeretten.