Nå får du forkjørsrett på disse fylkesvegene

Skiltes om: Fylkesveg 213 er en av vegene som blir forkjørsveg.

Skiltes om: Fylkesveg 213 er en av vegene som blir forkjørsveg.

I disse dager starter arbeidet med å skilte om en rekke fylkesveger på Hedmarken, slik at de blir forkjørsveger.

DEL

Dette er en del av et landsomfattende prosjekt, og de neste årene vil det samme skje med en rekke veger i alle Hedmarks-kommuner. Med disse endringene vil trafikkmønsteret på norske veger bli tilnærmet likt det som er tilfelle i resten av Norden og Vest-Europa for øvrig, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Erfaringer fra veger som tidligere er gjort om til forkjørsveger viser at antallet ulykker og personskader går ned. Særlig gjelder dette fotgjengerulykker. Det er viktige momenter i denne sammenhengen, sier rådgiver Lena Helset i Statens vegvesen i pressmeldingen.

Hun er sentral i arbeidet med gjennomgangen av vegnettet i Hedmark med tanke på endringen.

I gjennomgangen som er gjort, og skal gjøres videre framover, legges det blant annet vekt på trafikkmengde, ulykker, kollektivtrafikk og andel turisttrafikk- eksempelvis veger i områder som Sjusjøen, Trysilfjellet og Helgøya.

I Ringsaker blir disse fylkesvegene nå forkjørsveg: Fv. 2, fv. 19, fv. 35, fv. 51, fv. 52, fv. 91, fv. 97, fv. 213.

Samtidig blir også en rekke fylkesveger i Stange og Løten nå forkjørsveger.

I Stange blir disse vegene skiltet om: Fv. 191, fv. 195, fv. 200, fv. 203, fv. 220, fv. 222, fv. 228, fv. 231, fv. 234, fv. 235, fv. 236, fv. 237, fv. 239, fv. 241.

I Løten er det disse vegene man nå får forkjørsrett på: Fv. 115, fv. 151, fv. 153, fv. 158, fv. 161, fv. 162, fv. 164, fv. 165, fv. 167.


Artikkeltags