Veldre Almenning starter bygging i nytt hyttefelt

Nå starter Veldre Almenning arbeidet med å bygge den første hytta i sitt nye hyttefelt. Det ligger i Danseråsen/Høgbrenna, like nord for Veldre Sag og er omlag 100 mål stort.