To nye rundkjøringer på plass ved E6

Tirsdag ble den første av de to rundkjøringene i det nye Økelsrudkrysset tatt i bruk.