Det renner små bekker på kryss og tvers i riksveg 25 ved Veldre stasjon. Kjører en bil må en snirkle seg fram på vegen som går i tunell under Dovrebanen,