De færreste av oss aner rekkevidden av hva Kjerkols forventede tiltredelse av HSØs vedtak om Hovedsykehus for Innlandet i Moelv vil bety for kommunen og stasjonsbyen. For å bruke rådmannens ord da COWI lanserte Brumunddal som lokasjon for Hovedsykehuset: «Nå er det bare å kaste seg rundt». Det har kommunen gjort selv om lokasjonen ble endret til Moelv.

Kommunens administrasjon og politikere vil i tida framover bruke vesentlige ressurser i arbeidet med sykehusetableringen. Beslutningen om sykehuset er den viktigste avgjørelsen som noen gang er tatt fordel Ringsaker. Mjøsbrua er navet i Innlandet (Ref. fylkesordfører Even Aleksander Hagen), og Moelv er allerede i dag et viktig trafikknutepunkt. Hvorfor kan ikke kommunens rådhus ligge her?

Jeg mener vi bør og må få en saklig debatt og utredning om lokaliseringen når rådmannen nå anbefaler bygging av nytt rådhus. Vi er voksne nok til å ta en slik debatt uten at det ender opp i evig uvennskap og splittelse.
Ringsaker i våre hjerter. Både Brumunddal og Moelv har sine særtrekk som vi alle bør respektere og hegne om uten misunnelse og fyord.
Jeg er spent på om våre politikere har noen mening om dette.