Dagsturhyttene er tenkt å være turmål og møteplasser i nærfriluftslivet der folk kan slå av en rast, varme seg og nyte matpakka.

Målet er at det innen 2025 blir bygget én dagsturhytte i alle kommuner i Innlandet. I Ringsaker besluttet politikerne at hytta skal lokaliseres på Skurven på Helgøya.

Dagsturhytta i Hamar får også en beliggenhet som er innenfor gangavstand for en del ringsaksokninger. For det er bestemt at den skal plasseres i Furuberget, på Hamar-siden. Der blir den å finne i nedre del av berget ned mot Mjøsa, ikke langt unna turstien langs innsjøen, som mange benytter til å spasere mellom Jessnes og Hamar. Også i selve Furuberget er det populært å lange ut på de mange stiene.

Hamar kommune skriver på sin nettside at planen er at denne dagsturhytta skal stå klar i løpet av september.

Dagsturhyttene

  • Prosjektet Dagsturhytta Innlandet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB.
  • Ideen kommer fra tidligere Sogn og Fjordane fylke og erfaringene derifra er at dagsturhyttene er godt besøkt og har skapt stort engasjement i lokalmiljøet.
  • Det er en målsetting om å bygge én dagsturhytte i hver kommune i Innlandet, innen 2025.
  • Dagsturhytta har en kostnadsramme på 750 000 kroner (eks. mva.) per hytte.
  • Innlandet fylkeskommune dekker kostnadene knyttet til prosjektleder, samt arkitekt- og anbudskonkurranse.
  • Sparebankstiftelsen Hedmark og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 14,3 millioner kroner til prosjektet. Det innebærer en finansiering på 300 000 kroner per hytte. I tillegg kan det søkes om spillemidler.
  • I Ringsaker skal dagsturhytta bygges på Skurven på Helgøya.

Kilde: Innlandet fylkeskommune