Slik vil Buchardt og Hage bygge for seks milliarder i Moelv

På et område på rundt 180.000 kvadratmeter vil Arthur Buchardt og Knut Hage bygge rundt 1.200 boenheter, næringslokaler, kultur og utdanning. Hele prosjektet begrunner de med 90 prosent lokalpatriotisme.