Fylkesmannen ville stoppe Biltema i Furnes - nå har kommunen sagt ja til varehuset

Ringsaker kommune vil la Biltema selge varer utover det som er definert som plasskrevende handel i Ringsaker Handelspark.