Asle Berteig ønsker å fratre som kultursjef i Ringsaker. Han søker seg nå til den ledige stillingen som kunstnerisk leder på Prøysenhuset. Stillingen er ikke offentlig utlyst, men det kunne neppe gitt oss noen som er bedre kvalifisert. Når det gjelder organisering og gjennomføring av publikumsarrangementer, er det ingen grunn til å trekke Berteigs kvaliteter i tvil. Han mestrer de fleste roller på en scene, og har ledet Ringsakergallaen og andre store arrangementer med bravur. Det betyr at Prøysenhuset vil fortsette å levere kulturopplevelser med høy kvalitet.

Stilling som kunstnerisk leder har tidligere vært besatt av Hogne Moe, som nå er pensjonist. Moe har gjort en god jobb, og er leid inn videre som kunstnerisk leder i 80 prosent stilling, via sitt eget firma Momento Film AS. For dette faktureres kr 608.000 årlig. I full stilling tilsvare det kr 760.000. Kontrakten gjelder fra 01.06.22 til 01.09.24, med mulig 3 måneder oppsigelse. Asle Berteig vil i en tid få opplæring og kunnskapsoverføring fra Hogne Moe. Paradoksalt nok vil Berteig ha 60 prosent mer i lønn enn sin egen læremester.

Som fersk kultursjef hadde Berteig mye lavere lønn. Betydelig lønnsøkning over år skyldes stor suksess med publikumsrettede arrangementer av stor markedsføringsmessig betydning for kommunen. Kultursjefens ansvarsområder er bl.a. drift av Prøysenhuset, kommunens svømmebasseng, idrettshaller, kulturhus, ungdomsklubber, folkehelse, tilrettelagte fritidstilbud, publikumsrettede arrangementer, samt personalansvar ca. 50 ansatte og et budsjett på 60 millioner kroner. I tillegg er kultursjefen barn og unges representant i planutvalget.

Det er kontroversielt at lønn på 1,2 millioner videreføres når kultursjefen søker seg nedover til ei stilling med mye lavere ansvar. Lønn bør gjenspeile verdi og betydning for kommunen, og her settes både ordfører, det høyere ledernivå og de lovpålagte tjenesteområder i skyggen. Det gir press på framtidige lønnsfastsettelser, ikke minst ved tilsetting av ny kultursjef.

Det er for øvrig ingen i opposisjonen som vil Prøysenhuset til livs, slik mange påstår, selv om vi peker tydelig på økonomi og lav inntjening. Vi heier på Berteig, men ikke på lønna. Han vil utvilsomt gjøre en jobb som gagner både Prøysenhuset og kommunen. Vi forventer bedre økonomiske resultater, ønsker lykke til, og takker avtroppende Hogne Moe for innsatsen gjennom mange år.