Jeg skjønner ikke de lave krav Norge har til jegereksamen, da vi til stadighet får både bilder og skriftlige rapporter om dyr som har lidd mer nød enn nødvendig.

Jeg er en gammel dame, og vet, med sikkerhet at jakt-policyen var annerledes da. Har du ikke fulltreff i krysset, så skyter du ikke. En god jaktmoral, men det mener nå jeg. Rovdyrpolitikken har også forandret seg, og jeg bønner og ber, både bønder og jegere, om å la rovdyrene våre få noen år fredet tid. Og at den latterlige ulvesonen skal opphøre. Hvorfor? For at ulver er strøvere, og de må vandre, det er deres natur.

Gaupebås, der den store katten sitter og klorer seg gal, er enda en jaktmetode, og alle dens in jeg er sterkt imot. Ikke bare for at gaupa er rødlistet, men fangstmetoden i seg. Skal ikke en ordentlig jeger forsvare naturen, og alle dens inneboere? Også rovdyrene, og for å opprettholde en balanse? Nei, jeg bor ikke midt i OSLO, og er genuint interessert av naturvern, for alle dyr. Også tambuskap.