En sykepleier med mastergrad blir ofte ikke lønnet for mastergraden sin.

Det er ingen formelle krav til utdanning for verken ordfører eller varaordfører.

Derfor mener jeg det er direkte sløsing med skattepenger å lønne en ordfører mer enn en sykepleier.

Og en varaordfører lønnet i full stilling er helt bak mål og sløsing med offentlige midler.