I et innlegg i Ringsaker Blad 26.9. ber Suhur Lorch-Falch og jeg om at kommuner og fylket øker beredskapen med tanke på klimarelaterte hendelser. Vi ber bl.a. om økte bevilgninger til vedlikehold av veger og flomsikring. Dette var tydeligvis tungt for FrP, siden Andre Kristiansen fra Ringsaker FrP raljerer mot våre forslag ved å henvise til været i sommer. Han går så langt som å kalle vårt ønske om en styrket beredskap for dommedagsprofetier.

Kristiansen og FrP beviser på sin måte den ene påstanden vi framsetter i vårt innlegg, nemlig at det ikke er en vinnersak å be om økt beredskap, men at man kan tape det neste valget ved å ikke ha en god nok beredskap. FrP ønsker tydeligvis ikke denne beredskapen på lokalt hold selv om de er ute i mediene og kritiserer manglende beredskap på sentralt hold rundt sikring av installasjonene våre bl.a. i Nordsjøen.

Kristiansen gjør en kardinalfeil i sitt innlegg. Der vi omtaler klimaendringer, altså endringene i klimaet på jordkloden svarer han med å vise til været på Stavsberg i sommer. Jeg trodde at selv Kristiansen og FrP visste forskjell på vær og klima, men slik er det tydeligvis ikke.

Vi i MDG ønsker altså økte midler til vedlikehold av lokalveger, flomsikring rundt elve- og bekkeløp, bedre kjølemuligheter ved framtidige hetebølger for de svakeste blant oss, hyppigere overvåking av vannkvalitet osv. Det virker som om Andre Kristiansen og FrP ikke ser behovet for slike tiltak, og at en slik beredskap for framtidige hendelser er dommedagsprofetier fra oss. Det er mildt sagt overraskende.