Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker statlig tilskudd til drift av Prøysenhuset!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norges land så er det mange som har et forhold til Alf Prøysen via hans verker være seg sangene, fortellingene, bøkene, barnetimen, barne-tv, på film og tv, dramaene og platene. Bøkene hans er utgitt på mange språk, og derfor er hans navn kjent også utenfor Norges grenser. Hans forfatterskap er enormt. Mange av sangene og fortellingene hans er blitt folkeeie i Norge. Mange hevder at det blir ingen jul uten fortellingen om snekker Andersen og før julekveldsvisa er sunget.

Prøysenhuset er som kjent bygd og ganske nytt og nå bygges det på mer for at flere skal nås med hans kulturelle verker. Som kjent blir det arrangert teater med flere teaterstykker både på inne- og utescener i og ved Prøysenhuset, det arrangeres Prøysenfestival i juli/august, det er museum/utstilling der, kafeteria, Prøysenstua for omvisning, Mikkeleksoskogen som er et lekeområde for barn, og det har vært flere årlige tv-sendinger nå med fem programmer fra Prøysen som går på Tv 2 ved juletider.

Det medfører store kostnader for Ringsaker kommune å holde dette stedet ved like og i drift, så derfor kunne Ringsaker FrP tenke seg at Ringsaker kommune som driver dette stedet får tilskudd fra staten over statsbudsjettet med øremerking for Prøysen. Dette fordi Prøysen er en stor nasjonal kunstner som fortsatt har stor betydning for både store og små. Vi ønsker at Alf Prøysens verker skal leve videre i mange år framover og at alle fortsatt kan ta del og glede seg over dette ved sine besøk i Prøysen-land og der hans opprinnelse er/var.

Derfor ønsker vi at Ringsaker kommune skal få et tilskudd for å dekke det meste av disse utgiftene i og med at Alf Prøysen betraktes som en av de største nasjonale forfattere. Dette er viktig for kommunens mulighet til å kunne ivareta disse nasjonale interesser og kulturskatter for videreføring!

Kommunen har mange store viktige oppgaver ellers som det er vesentlig å bruke kommunens penger til også, så derfor er det viktig at staten går inn og tar et ansvar da det framover kan bli langt verre å bruke kommunale midler til å drifte dette grunnet kommunens økonomi. Som de fleste vet så har Ringsaker FrP vært kritiske til å bruke så mye av kommunens penger til Prøysen som det er blitt gjort, så derfor ønsker vi å gjøre dette tiltaket for å få et statlig bidrag til å kunne opprettholde dette hvor vi kan frigjøre disse midlene brukt her til de oppgaver (primæroppgaver) som er viktigst for kommunens innbyggere. Prioriteringer er alltid viktig! Dette er den måten vi ser at vi kan opprettholde og beholde dette tilbudet med Prøysenhuset/Prøysenstua som betyr mye for mange kulturelt sett. Et statstilskudd vil ha en enorm stor betydning.

Temaet var oppe til behandling på Innlandets Fylkesårsmøte den 8. mars 2020 hvor Ringsaker FrP fikk gjennomslag ved sin resolusjon for å sende det videre til Fylkestingsgruppen og Stortingsgruppen hvor det vil bli behandlet videre.