Ønsketreet viktigere enn noen gang: – Behovet er større på grunn av koronapandemien

Ønsketreet til Ringsaker Røde Kors og Moelv Handelsstand har de siste tre årene gitt mange kjærkomne julegaver til barn og ungdom i lavinntektsfamilier. I år er behovet ekstra stort.