Opphever lokale restriksjoner – nå gjelder kun de nasjonale reglene