Gå til sidens hovedinnhold

Ordføreren fikk teknisk trøbbel: Dette skulle Ihle Steen si til Høie

Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) opplevde tekniske problemer under det digitale møtet med helseminister Bent Høie (H) mandag.

Ringsaker-ordføreren falt derfor ut og kom aldri til ordet i møtet, der ordførere fra hele Innlandet ga sine synspunkter på de to nylige sykehus-vedtakene fra Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. Det ble derfor Høyre-politiker Kai Ove Berg som fikk ordet på vegne av Ringsaker.

Han oppsummerte kort og konsist:

– Ringsaker støtter de to vedtakene, sa Berg.

Les også

Nå er det klart når Høie tar en avgjørelse

Ihle Steen opplyser til Ringsaker Blad at hun vil sende manuset sitt på e-post til helseministeren, slik at han får lese alt hun hadde tenkt til å si.

RB har også fått tilsendt manuset. Her er det nesningen hadde planer om å formidle til Høie, på vegne av Ringsaker:

«Helseminister- tusen takk for invitasjonen til møtet. Vi er to personer fra Ringsaker. Det er Kai Ove Berg, Ringsaker Høyre og undertegnede Anita Ihle Steen, ordfører som representerer Arbeiderpartiet.

På denne måten er både posisjon og opposisjon med. Så er det vel det å si at i akkurat denne saken er vi to enige, så det gjør det jo noe enklere å formidle budskapet fra Ringsaker. Så må jeg få lov å si at vi som kommune i denne situasjonen har en mye enklere debatt enn mange av kommunene rundt oss. Det da diskusjonen i det store og hele har kretset rundt to alternative tomter for et nytt Mjøssykehus, i Moelv og Brumunddal.

Begge er i Ringsaker. Veldig bra for oss – men også krevende fordi vi vet hva det betyr å få en slik etablering og vi vet hva det betyr for dem som mister en så stor og viktig arbeidsplass og tilbud i sin kommune. Så er det sagt.

Dagens situasjon viser oss at flere jevnstore somatiske sykehus i en region med 400 000 innbyggere fører til små og spredte fagmiljø. Dette skaper igjen rekrutteringsutfordringer i en tid da man er avhengig av å tilknytte seg mer dyktig fagpersonell.

Dagens struktur fører også til manglende samhandling, og det oppleves utfordringer med kompetanse- og ressursutnyttelse. Det mest alvorlige er likevel at det fører til et varierende pasienttilbud, avhengig av hvor og når man behandles. Vi ønsker en sykehusstruktur som legger til rette for et helhetlig behandlingsforløp for pasientene og som samler kompetanse i større miljøer.

Derfor må dagens struktur endres. Det aller viktigste er at det nå faktisk blir realisert en ny struktur, at funksjoner samles og at det bygges et nytt Mjøssykehus. Ringsaker kommune ønsker selvsagt å legge til rette for at dette kan realiseres i Moelv slik vedtaket fra HSØ nå bekrefter.

Vi støtter dette vedtak som er behandlet og støttet både av administrasjonen og i flertallet i styret i Sykehuset Innlandet og i administrasjonen og av flertallet i styret i Helse Sør-Øst.

Og vi stoler på at statsråden følger opp disse to vedtakene og at nullpluss-alternativet kun er et referanse alternativ. Hvis vi ikke kommer videre nå har alle disse årene med utredninger og diskusjoner vært bortkastet.

Jeg ønsker oss alle lykke til med videre prosess og ser fram til at du tar en avgjørelse og at vi endelig kan få en konklusjon og konseptvalgutredningen kan settes i gang- fordi våre innbyggere og pasientene i Innlandet fortjener det beste spesialisthelsetilbudet også i framtiden.

Takk for oppmerksomheten!»

Flertallet i kommunestyret i Ringsaker gikk som kjent 10. februar inn for at kommunen primært støtter å bygge Mjøssykehuset i Moelv og sekundært i Brumunddal.