Overraskende, skuffende og lite tillitvekkende når et dramatisk angrep blir henlagt av politiet i Ringsaker

Av