Skiltene som varsler om de kommende arbeidene, er allerede satt opp.

Byggeleder Ola Harald Lunde opplyser til Ringsaker Blad at planen nå er at arbeidsfolkene og maskiner rykker inn tidligst i neste uke, selv om det står fra og med 31. mai på skiltene.

Først vil det bli noe forberedende arbeider nærmere Stavsjø, før asfaltering omtrent fra Kvarbergvika til Stavsjø tar til.

– Hvor lenge vil selve asfalteringen pågå?

– Man må nok påregne en måneds tid, svarer Lunde.

Det betyr at den totale anleggstiden blir på over en måned. I anleggsperioden vil det bli naturligvis redusert framkommelighet og deler av Nesvegen vil også i perioder bli stengt for gjennomkjøring. Da blir det omkjøring.

Disse arbeidene er altså siste del i utbedringen av Nesvegen, som tok til i september i 2022.

Lunde opplyser at disse siste arbeidene har et budsjett på rundt 12 millioner, eksklusive moms.

– Vi oppfordrer folk til å vise hensyn til dem som arbeider og til å være tålmodige, avslutter byggelederen.