Gå til sidens hovedinnhold

På tide med en fot i bakken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehusdiskusjonen fortsetter og diskusjonen dreier seg nå definitivt mer om byutvikling enn om pasienten. Det viktigste er at vi skal få et hovedsykehus som gir pasientene et godt og framtidsrettet helse- og sykehustilbud der hele kroppen kan behandles under ett og samme tak slik det er nedfelt i målbildet. Faktabaserte argumenter har etter hvert måttet vike plassen for udokumenterte påstander med svært varierende sannhetsgehalt. Det kan gjelde begge sider i diskusjonen – om hovedsykehuset skal ligge i Moelv eller Hamar. Vi diskuterer fortsatt, men vedtaket er gjort. Det får vi ikke endret.

Trond Kjernlie skriver i et innlegg i HA at leger i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik nå går samstemte ut i medier og tilkjennegir sin motstand mot Moelv. Videre påstår han at motstanden mot Moelv er økende. Dette er påstander som skribenten slenger ut uten noen som helst dokumentasjon. At NOEN leger på de nevnte stedene skriver at de er mot Moelv som sted for hovedsykehuset er riktig. Men antall leger som skriver at de er FOR Moelv, er minst like mange tør jeg hevde. Stadig flere bifaller vedtakene om at Moelv skal være vertskap for hovedsykehuset mener jeg, men Kjernlie synes noe annet. Vi begge synser.

– Busterud advarer Høie og sier at Hs stortingsplass i Hedmark ryker hvis statsråden gir sitt samtykke til vedtaket. Jeg hevder at H vil øke sin oppslutning i Hedmark hvis Høie sier JA. Jeg vil hevde at min påstand er minst like (u) riktig som Busteruds. Det er synsing og tanker om tvil og tro; noe sykehusdebatten bærer mer og mer preg av.

Tidligere redaktør i HA, Rolv Amdal, prøver i et leserinnlegg å slå et slag for Hamar. Han henviser til fagmiljøene. Kan man henvise til slike miljøer er man liksom reddet. Men hvilke fagmiljøer mener han? Fagmiljøene for fortsatt byutvikling i Hamar? Det medisinske fagmiljøet på Hamar? Gjøvik, Lillehammer og/eller Elverum? Jeg har prøvd å få med meg det meste av det som er skrevet fra de medisinske fagmiljøene i sykehussaken og de går for Moelv. Hvilke av nevnte fagmiljø ønsker Hamar, Amdal? En lege som tidligere har jobbet på Hamar kan tenke seg å returnere til stiftsstaden (for å jobbe altså), men bare hvis hovedsykehuset kommer dit, skriver HA. Alle kommunelegene i Oppland går for Moelv, men det kommer i skyggen av legens mulige flytteplaner. HA har ikke nevnt legene i Oppland. Avisen synes tydeligvis at Høie bør vektlegge hamarlegens flytteplaner framfor fagmiljøer i Oppland.

Kanskje Amdal tenker på «samfunnsanalysefagmiljøet»? COWI medgir at det ikke er betydelig forskjell om sykehuset legges til Br. dal eller Moelv. Asplan Viak kom til at Moelv var beste lokasjon for hovedsykehuset; Moelv ligger midt imellom og vil gi samme utvikling i de tre store mjøsbyene. Oslo Economics har pekt på Gjøvik ... Aktørene innen dette området som ikke er noen eksakt vitenskap strides. Hvorfor er COWIs rapport så mye mer å feste lit til enn de andre?

Svein Gjedrem har tidligere gitt uttalelser som har kvalifisert til betegnelsen vingling. Vi møtte en helt annen styreleder 28. mai. Han hadde gjort leksa si grundig og var mann som holdt sine ord. Han ville lytte til den politiske kapital som var investert. Og under innledningen til møtet anvendte han ord og vendinger fra sitt fagfelt i økonomi. Det er dårlig forretnings- og regnskapsskikk å avskrive anskaffet politisk kapital før den kommer til praktisk anvendelse. Gjedrem ga uttrykk for at svarene i høringsrunden var så overbevisende og entydige mht. hovedsykehusets lokalisering at han ville stemme for Moelv. Andre styremedlemmer var ikke i overbevisende besittelse av grundig kjennskap til Innlandet og det kan være årsaken til at avstemmingen ble så spennende som den ble.

For å berge et Innland som dessverre begynner å knake i sammenføyningene, bør vi nå ta inn over oss det demokratisk fattede vedtaket, ta en fot i bakken og la Høie komme med sitt avgjørende stempel. Alternativ 3 (Moelv-Lillehammer-Elverum) skal med i konseptfasen og 0+ (uten at det skal føre til strukturelle endringer) skal med som et rent referanse/sammenligningsalternativ i og med at i 0-alternativet har ikke Hamar sykehus lang nok restlevetid.