Pårørende klager på behandlingen av pasient på Brumunddal sykehjem: – Behandlet som en pakke

Pårørende til en beboer på Brumunddal sykehjem klager på hvordan både beboeren og de som pårørende har blitt behandlet på sykehjemmet. Kommunen vil nå møte de pårørende.