Bjug Ringstad, Leder av Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet, ber i Ringsaker Blad beslutningstakerne vedrørende framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF om «å ta pasientskjorta på» – og bygge nytt sykehus ved Mjøsbrua.

Når man blir eldre, er risikoen høy for å måtte trenge sykehustjenester.

Jeg er medlem i tre pensjonistforeninger. Er leder i en av dem, sekretær i en annen, og har godt samarbeid med det tredje. Jeg kan ikke huske at disse er blitt spurt av Brukerrådet hva vi mener. Hva bygger Bjug Ringstad sine konklusjoner på?

Demokratisk virker det som om «pasientskjorta sitter dårlig på», Bjug Ringstad?

Les også

Lytt til oss som har pasientskjorta på – bygg Mjøssykehuset nå