Overforbruk på 43,5 millioner i pleie- og omsorg: Varsler færre sykehjemsplasser

Pleie- og omsorgstjenesten i Ringsaker brukte 43,5 millioner mer enn budsjettert i 2019. Nå varsler rådmann Jørn Strand at antall sykehjemsplasser må kuttes til fordel for hjemmebasert omsorg.