Politiet vil leie Kilde skole og bruke det som treningslokaler

Politiet har inngått en leiekontrakt med Ringsaker kommune for det som tidligere huset Kilde skole. Politiet vil blant annet bruke lokalene til trening.