Politiet i Innlandet er bekymret for økning av familievold

DEL

Politiet er bekymret for at presset på familiene øker i tiden med koronakarantene og at dette kan føre til en økning i familievoldssaker og overgrep.

Innlandet politidistrikt fortsetter å prioritere saksfeltene familievold, seksualforbrytelser ogvold/overgrep mot barn høyt og arbeider kontinuerlig med disse sakene.

- Det er viktig at vi nå tar godt vare på hverandre og at vi voksne tenker på eget alkoholbruk og konfliktnivå. Videre er det viktig at foreldre følger med på barnas nettbruk opp mot potensielle overgripere, sier leder av avsnitt for seksuelle overgrep og vold i Innlandet politidistrikt, Heidi Myhre Teigen.

Publikumsmottakene er stengt, men politiet oppfordrer publikum til å ringe sitt lokale politi på telefon 02800 dersom de er utsatt for vold eller overgrep, eller kjenner til eller er vitne til at noen blir utsatt for vold eller overgrep.

Politiet oppfordrer fagpersoner som lærere, barnehageansatte osv til å følge ekstra godt med i tiden fremover. Fagpersoner som er bekymret for barn, kan ta kontakt med Statens Barnehus Hamar for råd og veiledning, dersom man er usikker på om bekymringene skal meldes til politieller barnevern.

Dersom noen trenger noen å snakke med og for eksempel få råd og veiledning rundt det å anmelde, samt psykososial støtte, så kan de kontakte Støttesenteret for kriminalitetsutsatte på telefon 404 46 513, alle hverdager mellom 08.00-15.3

Artikkeltags