(OA): – Elektrosjokkvåpen er mindre farlig enn skytevåpen og plasseres mellom pepperspray/batong og skytevåpen på politiets maktpyramide, sier politiførstebetjent Sondre Olsen Bakka, som har ledet opplæringen av det nye våpenet.

Fire politidistrikter har prøvd ut maktmiddelet i daglig tjeneste siden 2019.

Nå tar politiet i Innlandet også inn våpenet i sin hverdag.

Veldig få skader

Flere undersøkelser har blitt gjort i forkant, blant annet det om elektrosjokkvåpen gir økt maktbruk fra politiets side. Ifølge evaluering utført av Umeå Universitet i Sverige, vil det ikke medføre økt maktbruk, men noe endret maktbruk, herunder redusert bruk av pepperspray.

– Strømmen som gis fører til at nervene på personen rammes en kort stund slik at denne går i bakken, og at politiet kan få mulighet til en trygg pågripelse, sier Bakka og legger til:

– Utprøvingen har vist at bruk av elektrosjokk fører til veldig få skader og ingen alvorlige. Skadene skyldes ikke strømmen, men personen kan for eksempel få sekundærskader i fallet mot bakken, sier han.

Tar ikke lett på det

Når politiet innfører nytt maktmiddel, ligger det nøye vurderinger bak, ifølge Bakka.

– Å ta i bruk et nytt maktmiddel er ikke noe politiet tar lett på. Politiet skal søke å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt, og med minst mulig inngripende maktmidler, sier Bakka.

Alle operative politibetjenter har fått opplæring, med både teori og praktisk.

Det skal heller ikke legges opp til at hver enkelt politibetjent bærer sitt eget elektrosjokkvåpen, men være tilgjengelig per patrulje.