Gå til sidens hovedinnhold

Politiet: Markant økning i covid-19 lovbrudd i Innlandet

Det er registrert 44 covid-19 lovbrudd i Innlandet politidistrikt så langt i 2021.

Det melder politiet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Dette er en markant økning. Antallet har en klar sammenheng med den øktegrensekontrollen, skriver Innlandet politidistrikt.

Til sammenligning ble det i løpet av hele 2020 opprettet 45 saker som omhandlet covid-19 lovbrudd i Innlandet.

Politiet utfører, i samarbeid med Heimevernet og Tolletaten, for tiden omfattende patruljering i grenseområdene mellom Sverige og Norge.

Mandag kveld ble nok en person anmeldt da vedkommende krysset grenseovergangen ved Långflon ulovlig, skriver politiet i pressemeldingen.

– Vi ser svært alvorlig på ulovlige grensepasseringer. Det er en prioritert oppgave hos oss å håndheve gjeldende regelverk for å bidra til best mulig smittevern, sier Johan Martin Welhaven, leder for Felles enhet for påtale i Innlandet politidistrikt.

Av de 44 anmeldelsene i 2021 er 35 anmeldt for ulovlige grensepasseringer. De resterende sakene gjelder hovedsakelig brudd på karantene. I de 35 sakene som gjelder ulovlig grensepasseringer er det utstedt totalt 48 forelegg. Det vil si at det i noen av sakene var flere personer i samme bil som har fått utstedt individuelle forelegg.

– De som har blitt stanset av grensepatruljene, har oppgitt forskjellige årsaker til hvorfor de har passert grensen ulovlig. Nordmenn som har blitt stanset har blant annet oppgitt at de var på veg hjem fra jobb, dagligvarehandling i Sverige, transportere hund, besøke kjøpt eiendom, hyttetur eller bare vært på kjøretur som årsaker, skriver politiet i pressemeldingen, og fortsetter:

– Utlendinger som har passert grensen ulovlig oppgir for eksempel at de var på veg til Norge for å hente eiendeler, flyttelass, at de skal søke jobber eller ingen grunn er oppgitt. At de har valgt å passere en sperret grenseovergang begrunnes med at de ikke er kjent i området og at GPS-en viste den vegen, at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om at grensen var stengt eller at de rett og slett tok sjansen. I Innlandet er det kun tre grenseoverganger som er lovlige å bruke, det er overgangene ved Østby, Riksåsen og Magnormoen. De sperrede grenseovergangene er godt merket og skiltet.

Ulovlige grensepasseringer straffes med bøter på inntil 10.000,- kroner. Ved gjentatte brudd, eller særlig skjerpende forhold, vil høyere bøter bli ilagt.