Glede ble snudd til skuffelse i Veldre i andre halvdel av 2020. For i lang tid hadde folk kjempet for sammenhengende gang- og sykkelveg langs fylkesvegen mellom Byflaten og Brumunddal.

Så endelig havnet prosjektet på fylkeskommunens liste over prioriterte prosjekter, men da det ble klart at kryssingen av Båhusbekken fordyret utbyggingen kraftig, var prosjektet plutselig i det blå.

– Stolt og ydmyk

Lokale ildsjeler ga dog ikke opp. Blant annet ble både Ringsaker-politikere og fylkespolitikere invitert på en befaring av Terje Melheim i november 2020.

– Her må vi komme i gang. Vi må få prosjektet ferdig så ungene kan gå trygt. Det er ikke trygt å gå her, sa fylkespolitiker Lars Terje Høiendahl Rem (Frp) med trafikken nærmest dundrende over skotuppene.

I desember kunne innbyggerne slippe jubelen løs: Fylkestinget vedtok til slutt utbygging av det manglende strekket på rundt 1,6 kilometer, med en kostnadsramme på inntil 42 millioner kroner.

Melheim tok i bruk fotballspråk da han overfor Ringsaker Blad oppsummerte kampen for gang- og sykkelveg:

– Det har vært et angrep som har holdt på å ende med scoring så mange ganger. Nå ble målet annullert av VAR, men etter at dommeren fikk se på situasjonen, så ble det scoring allikevel. Dette gjør meg både stolt og ydmyk på vegne av barn og unge og myke trafikanter i Byflatvegen, sa han til Ringsaker Blad.

Prisen har økt

På sin nettside opplyser nå Innlandet fylkeskommune at arbeidene, som tok til før jul, er godt i gang.

Byggeleder for fylkeskommunen, Ragnar Helstad, opplyser til Ringsaker Blad at det så langt blant annet er fjernet noe vegetasjon og at man har påbegynt arbeidet med ny kulvert over Båhusbekken. I tillegg er det gravd ut en del masse i det som blir traseen til den nye gang- og sykkelvegen.

Kostnadsrammen er siden 2020 oppjustert til 45,7 millioner kroner, som følge av prisstigninger i markedet.

– Sånn som det ser ut, som kommer vi til å bruke hele rammen, sier Helstad.

– Redusert framkommelighet

Innlandet fylkeskommune varsler videre at det undervegs i byggeperioden vil være redusert framkommelighet på Byflatvegen, også kjent som fylkesveg 1780.

– På enkelte strekninger vil trafikken i Byflatvegen være enveiskjørt og lysregulert. Hastigheten gjennom anleggsområdet vil også være satt ned. Trafikanter bør vise hensyn til andre trafikanter og arbeidere som jobber på strekningen, opplyser Helstad.

Fylkesvegen kan også bli helt stengt i anleggsperioden.

– Ved stengninger vil omkjøringsvegene være godt skiltet, i tillegg til at vi vil informere om stengningene i aktuelle kanaler, sier byggelederen.

Samtidig som det bygges gang- og sykkelveg langs Byflatvegen, skal Ringsaker kommune skifte ut sine vann- og avløpsledninger på strekningen.

Innlandet fylkeskommune opplyser at i forbindelse med dette arbeidet vil Ringsaker kommune også undersøke private stikkledninger. Abonnenter vil bli kontaktet dersom tilstanden på stikkledningen krever utbedring.

Den nye gang- og sykkelvegen skal etter planen være ferdig sommeren 2024.