Politikerne går inn for å leie lokaler til nytt AO-senter i Parketten

Politikerne i formannskapet vedtok onsdag å leie nye lokaler til Brumunddal AO-senter i Parketten i Brumunddal.