Politikerne vil legge ned 28 sykehjemsplasser, men bevare Sundheimen – hele avdelinger kan bli stående tomme

Et enstemmig utvalg for omsorg sluttet seg onsdag til rådmannens forslag om å avvikle 28 sykehjemsplasser i Ringsaker, og samtidig bevare drift på Sundheimen. Det kan bety at hele avdelinger ved andre sykehjem kan bli lagt ned. Sykehjemmet på Nes kan få lide.