Anita og ledelsen i Innlandet Ap jubler over partiets nye distriktspolitikk

FORNØYD: Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (midten) og Nord-Fron-ordfører Rune Støstad (t.v.) er fornøyd med partiets nye distriktspolitikk. Her sammen med partileder Jonas Gahr Støre (t.h.) under landsmøtet.

FORNØYD: Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (midten) og Nord-Fron-ordfører Rune Støstad (t.v.) er fornøyd med partiets nye distriktspolitikk. Her sammen med partileder Jonas Gahr Støre (t.h.) under landsmøtet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeiderpartiet vedtok i helgen sin nye distriktpolitikk på landsmøtet. Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen og ledelsen i Innlandet Ap er godt fornøyd med resultatet.

DEL

Det kommer frem i en pressemelding sendt ut av Arbeiderpartiet søndag.

– Dette er politikk som våre velgere vil kjenne igjen og som forener både by og land. Distriktspolitikk handler om å skape like muligheter og sterke felleskap for folk og næringsliv i hele landet. Det er også kjernen i Aps nye distriktspolitikk, sier Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen og Nord-Fron-ordfører Rune Støstad i pressemeldingen.

Vil ha høyhastighets internett til alle

De to sitter i ledelsen i Innlandet Ap, og er tilfreds med det nye distriktsmanifestet fra Arbeiderpartiet.

Blant annet har paritet i helga gjort et vedtak der de mener tilgang til høyhastighets internett, må bli en rettighet på lik linje med strøm.

– Tilgang til høykapasitets internett er helt avgjørende, både for næringsliv og innbyggere. Derfor er vi svært glade for dette vedtaket slik at vi kan hindre det digitale klasseskillet som vokser fram nå, sier Steen og Støstad.

Ønsker å øke regionale utviklingsmidler

Videre vil Arbeiderpartiet satse på næringslivet i distriktene. Det har blitt gjort et vedtok om at de vil øke regionale utviklingsmidler, og at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må videreføres. De har også vedtatt at de vil fordele nye statlige arbeidsplasser rundt om i landet.

– Dette viser et parti som er opptatt av distriktene. I tillegg har vi fått støtte for at både kommuner og fylkeskommuner skal få økte inntekter. Da kan vi både jobbe for nye arbeidsplasser samtidig som bedre kommuneøkonomi er med på å trygge det gode velferdstilbudet, sier duoen Steen og Støstad.

Vil skape gull av det som gror

Arbeiderpartiet krever også at rovdyrpolitikken må følges, slik at beiteressursene i større grad kan benyttes. De vil også ha fokus på å skape arbeidsplasser i distriktene basert på de ressurser som finnes, og peker på at Innlandet har mye gull i det som gror. De har også vedtatt at de ønsker å etablere prosjekter der kultur, reiseliv, næringsliv og kommunene jobber tettere sammen, for å skape attraktive reisemål.

– Vi skal skape det grønne gullet av alt som gror. Her har Innlandet store muligheter innen både jord- og skogbruk. Og med reiesliv i verdensklasse har vi gode muligheter til å skape flere arbeidsplasser også på dette området, sier Steen og Støstad.

Ønsker kompensasjonsordning

Til slutt står det referert i pressemeldingen at Arbeiderpartiet har vedtatt at de ønsker at kommuner med særlig mange fritidsboliger kan få kompensasjonsordninger på grunn av økt belastning på beredskap og helsetjenester som en følge av dette.

Både Steen og Støstad representerer kommuner med mange hytter.

– Vi er heldige som har så mange fritidsinnbyggere. De er innbyggere og viktige ressurspersoner på lik linje med de som bor i kommunen fast. Men med så mange fritidsboliger så blir innbyggertallet mangedobla ved enkelte anledninger. Da bør det legges til rette for ordninger som kompenserer for den ekstra belastninga dette medfører for det kommunale tjenestetilbudet, sier de.

Artikkeltags